Kebesaran ALLAH - Benua & Peta Dunia

Video Player
Free Download - islamwidget.ourtoolbar.com Klik - http Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Firman Allah SWT (maksudnya): " Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. " [QS. Al-Maidah:120] " Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan?, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? " [QS. Al-Ghosiyah 17-20] " Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. " [QS. Al-Furqan:2] Penemuan yang mengkagumkan mengenai peta dunia - menunjukkan Kebesaran dan Maha Agungnya ALLAH SWT. Ahli-ahli sains berpendapat bahawa kesemua benua dan pulau2 yang terpisah adalah berasal daripada benua besar yang dipanggil Pangea sekitar dalam 200 juta tahun dahulu. Saintis juga mengatakan bahawa pergerakan2 pemisahan benua diakibatkan oleh Tektonik (gempa daripada gerakan lapisan bumi) dan Vulkanik (gempa daripada letusan gunung berapi). Menakjubkan sekali kerana pemisahan2 benua ini membentuk kalimah Allah dan kalimah Muhammad (Rasulullah SAW). Subhanallah ! Allahuakbar ! Sumber video : Earth Talks - mstounsi (YouTube)

Related Blog Posts

avatar
smaller from oursHowever smaller from oursHowever
avatar
toward the knee toward the knee
avatar
michael kors outlet Mainan klasik tidak pernah michael kors outlet Mainan klasik tidak pernah

Comments

Other Member's Reactions

Be the first one to post your reaction!
Please register or log in in order to post your reaction.
© 2010 Fruzeo Entertainment LLC., All Rights Reserved